Akustika a zatlumení

Zdroj: Audio.sk; Spracované v kooperácii s fy OBIFON (listopad 2012)

Moderné trendy v bývaní všeobecne veľmi negatívne pôsobia na prirodzené šírenie zvuku. Ako teda postupovať ak si zvuk chcete vylepšiť? Moderné trendy v bývaní, preferujúce jednoduchosť, minimum nábytku, množstvo voľného priestoru, veľké zobrazovacie displeje na stenách, plávajúce podlahy bez kobercov, okna bez závesov atď. všeobecne veľmi negatívne pôsobia na prirodzené šírenie zvuku.
Oproti generáciam, ktoré mali izby plné kníh, všade koberce, závesy, množstvo nábytku a nepotrebovali robiť  žiadne dodatočné opatrenia pre zníženie doby dozvuku, dnešné trendy v bývaní vyžadujú pristúpiť aspoň k niektorým dodatočným riešeniam. Záleží samozrejme na náročnosti poslucháča - niekto si vystačí s potlačením echa tak, aby sa v miestnosti aspoň dohovoril  so spolubývajúcimi, iný uživateľ a naviac milovník hudby by mal prikročit k úpravám náročnejším.
 
Teória domáceho kina - alebo prečo to nie je ono...
Stalo sa Vám že po zakúpení drahej hifi techniky, alebo domáceho kina ste sa konečne posadili do kresla, očakávajúc primeranú kvalitu zvuku, a s hrôzou ste zistili, že to nie je ono? Že v obchode, kde Vám techniku predvádzali to znelo oveľa lepšie? Nie ste prvý ani posledný, kto zabudol na akustiku miestnosti kde sa chcete oddávať svojej záľube. 
 
Experti totiž už dávno vedia, že tak ako je dôležitá kvalita aparatúry tak je nemenej dôležitá aj akustika miestnosti.
Realitou je skutočnosť, že bez akustických úprav prakticky počúvame viac vlastnú obývačku, ako originálny zvukový signál.Ako je to možné?
V momente keď zvuk opustí reproduktor, šíri sa v priestore odrazmi, až kým jeho energia celkom nezanikne. Slúžia mu na to 4 steny, strop a podlaha, ktoré fungujú ako veľkoplošné reflektory. 
 
Je síce pravda, že intenzita odrazených vĺn postupne stráca svoju energiu, ale aj tak majú oproti prvotnému signálu prevahu. Hranica, kde je energia z reproduktorov rovnaká ako odrazená je predelom medzi voľným a difúznym poľom a vypočíta sa podľa vzorca Id=0,057(6V/T)1/2. Zoberme si obývačku s objemom 50 m3 a dozvuk z nesmerového zdroja 0,4 s. Po dosadení nám vychádza, že voľné pole siaha do vzdialenosti 1,56 m. Tak blízko nesedí k reproduktorom nikto....
 
V praxi to znamená, že z celkovej energie dopadajúcej do ucha pripadá 60-80% na odrazený zvuk a 20-40% na zvuk z reproduktora. Preto je dôležité seriózne sa venovať akustike miestnosti.
Pre lepšie pochopenie sa vráťme späť do teórie šírenia zvuku. V uzavretom priestore sú tri komponenty, ktoré určujú akustiku miestnosti.
 
 1. Prvé sú zvukové vlny priamo postupujúce z reproduktorov do nášho ucha.Tieto sú najdôležitejšou zložkou vzhľadom na ich veľkú amplitúdu a intenzitu. Ich kvalitu ovplyvňuje nerušený postup bez prekážky do nášho ucha, to znamená že reproduktory sú v našom zornom poli.
 2. Druhou zložkou sú prvé odrazy.Toto sú zvukové vlny, ktoré sa odrážajú od povrchov v blízkosti poslucháča ako strop, podlaha a blízke steny. Akustici vedia, že tieto vlny sú dôležité pre pocit živosti hudby, ale ich prebytok je značne rušivý pre kvalitný posluch.
 3. Poslednou zložkou je dozvuk alebo ozvena - po anglicky reverberation. Dozvuk pozostáva z nespočetného množstva náhodných odrazov od odrazivých plôch v priestore do ucha poslucháča. Tieto odrazy zvuku sú dôležité pre atmosféru miestnosti. Iste každý pozná atmosféru zvuku v gotickom kamennom kostole kde veľký priestor a ozvena od kamenných stien dáva typický jaskynný efekt zvuku.
 
Zvuk je frekvenčné vlnenie = má svoju vlnovú dĺžku. A nízke frekvencie sa správajú inak ako vysoké frekvencie. To prináša ďaľšie problémy, ktoré si rozoberieme neskôr.
 
Absorpcia alebo difúzia?
Iste Vás napadá otázka, ako teda ovplyvňujú tieto zložky kvalitu posluchu? Akustici vedia, že pre kvalitný posluch musíme dosiahnuť zvukovú vyváženosť týchto zložiek. Iste nechcete nechať prevážiť ozvenu, aby to znelo ako vo vykachličkovanej kúpeľni ale tak isto nechcete úplne potlačiť všetky odrazy aby priestor bol zvukovo mŕtvy a bez života. Dosiahnúť vyváženie týchto zložiek je doslova umenie.
 
Sú dve cesty ako kontrolovať odrazy a ozveny v priestore a to pohltivosť /absorpcia/ zvuku a jeho difúzia. 
 
Pohltivé povrchy sú materiály, ktoré utlmujú zvukovú energiu tak, že len jej malá časť je odrazená a zbytok sa premení na tepelnú energiu. Ich účinnosť je určená koeficientom zvukovej pohltivosti, ktorý ma hodnotu od 1 do 0.Pri hodnote 0 materiál odráža celú zvukovú energiu do priestoru a pri hodnote 1 túto celú pohlcuje. 
 
Difúzne sú povrchy, ktoré trieštia zvuk na mnoho malých odrazov. Dôležitý parameter je difúzna reflexia v mieste posluchu. Ak je dostatočná, zvuk je homogénny a nemení výrazne svoj charakter pootočením hlavy zmenou posluchového miesta. Preto je dobré okolité odrazové plochy čo najviac rozčleniť napríklad regálmi, knižnicami, kvetinami a pod. aby sme zabránili velkoplošným odrazom.
 
Obe zložky - absorpcia a difúzia by mali byť v rovnováhe a nedá sa predpísať koľko ktorých a kde by malo byť použitých. Optimálna doba dozvuku pre stredné frekvencie by mala byť 0,2-0,3 sec. nezávisle od veľkosti miestnosti. Pre nízke frekvencie sa táto hodnota môže postupne predlžovať a pre kratšie zase skracovať.
Hodnoty pod 0,2 sec. znamenajú pretlmenú miestnosť, zvuk stráca na živosti, pocit z počúvania v priestore sa stráca.Hodnoty nad 0,3 sec. majú za následok stratu detailov, kontúry, zvuk je rozmazaný málo vzdušný a po krátkom čase únavný.
 
Tak ako dosiahnuť vyváženosť a akustickú pohodu vo Vašom štúdiu alebo byte?
Najprv sa pozrite na podlahu a strop. Tie môžu byť najhoršie odrážače pretože sa často konštruujú z tvrdých materiálov. Absorpčný koeficient sádrokartonovej steny je 0,05/pri 1000Hz/. To znamená, že zvuk sa od nej odráža späť do priestoru. To isté je aj s obkladačkami alebo tvrdou podlahou. 
 
Podlahu je možné vyriešiť pokrytím kobercom, ktorý celkom dobre pohlcuje zvukové vlny. Na strop doporučujeme nainštalovať akustické kazety OBIFON do závesnej konštrukcie. Tieto majú výborné zvukovo pohltivé vlastnosti podľa typu a ich hrúbky. Čím hrubšie, tým lepšie absorbujú zvuk aj pri nižších frekvenciách. Kazety Obifon spĺňajú tieto kritéria a je možné ich vyrobiť v hrúbke a farbe podľa požiadaviek zákazníka. Okrem kaziet je možné do závesného systému aplikovať aj difuzéry Acuspace.
 
Teraz môžeme zamerať svoju pozornosť na steny. Steny najbližšie umiestnené pri poslucháčovi sú odrážače prvých odrazov, ktorým je potrebné venovať náležitú pozornosť. Zvukové vlny potrebujeme utlmiť alebo rozptýliť a to buď zvukovopohltivými materiálmi aplikovanými na stenu alebo difuzérmi.
 
Zostávajú nám ešte povrchy, ktoré vytvárajú priestorovú ozvenu. Bývajú to hlavne steny za poslucháčmi a ich efekt je tým väčší čím je miestnosť väčšia. Jednoduchý test na tvorbu ozveny je postaviť sa v mieste poslucháča a hlasno tlesknúť rukami. Výsledné echo vám povie veľa o podmienkach posluchu a potrebe utlmenia ozveny v miestnosti. Panely Modulo alebo Resident sú plne vyhovujúce. 
 
Nesmiete zabudnúť ani na basové frekvencie, ktoré spravidla majú najväčšiu dobu dozvuku a ich zatlmenie dosiahneme jedine pohltivými materiálmi velkých hrúbok />10cm/ a rohovými absorbérmi cornertrap. Výhodne pre ich mobilitu sú prenosné pohlcovače Tubetrap.
Okrem akustických vlastností jednotlivých typov tlmeniav je dôležité estetické hľadisko a preto je vhodné nájsť si v sortimente firmy OBIFON ten správny typ akustického materiálu.
Pre interiéry, kde je dôležitá estetika priestoru, bol vyvinutý obrazový absorber Soundpix, ktorý ideálne spája bytový doplnok s funkčnosťou akustického obkladu.
 
Použitie akustických materiálov pre domáce kino je náročné na estetické prevedenie a na účinnosť . Nie je možné predpísať presný typ a umiestnenie obkladu pretože každá miestnosť je iná.
Všeobecné zásady a teóriu sme si rozobrali vyššie, v skratke si spomenieme možné riešenia dodávané našou spoločnosťou v spolupráci so slovenským výrobcom akustických tlmiacich panelov zn.OBIFON. 
Pohltivé materiály, ako je OBIFON sa aplikujú na bočné a prednú stenu kde dopadajú prvé zvukové vlny z reproduktorov. 
Počet a typ panelov je závislý aj na rozmeroch miestnosti. Často je potrebné riešiť aj strop. Ako pomôcku pre nerozhodnutých ohľadom vhodných typov panelov sme pripravili tzv. akustické sety, čo sú vlastne predvybrané typy výrobkov vhodne pre domáce kino a nahrávacie miestnosti. 
Podľa veľkosti a typu miestnosti sú k dispozícii tri sety A, B a C. Pokiaľ ste nerozhodnutí tak Vám ponúkame naviac spoplatnenú službu - predikciu a výpočet tlmenia miestnosti v prediktívnom programe, ktorý presne na Vašu miestnosť spočíta akustické podmienky pred a po aplikácii prvkov.
 
Pre domáce kino doporučujeme nižšie uvedené typy panelov OBIFON :
 
Stena :
 • Modular - tvarované hrany,variabilita rozmerov
 • Resident - okrajové lišty - povrch Coral
 • Acutone 2D - difuzér na homogenitu zvukového poľa
 • Acuflex PU - tvarovaný penový absorbér
 • Soundpix - obrazové pohlcovače zvuku - Al. rámy
 • Basstrap - rohové a stĺpové basové pohlcovače
 • Varioparavan - nastaviteľný pohlcovač nizkych frekvencií
 • Vario - difúzny a absorpčný variabilný prvok
 • Rezonátor - štrbinový rezonátor na nízke frekvencie
 • Akusety - akustické sety pre domáce kiná
 • Diffsorber - akustický celopásmový superpohlcovač
 • Kmitavý panel - krása dreva s pohlcovaním na nizkych frekvenciách
 
Strop :
 • Acufon - krása dreva a skrytá hrana je esteticky vhodná pre domáce kino
 • Acuspace - plastovy 2D difuzér
 
== iNFO ==


Doprava zdarma

Váš košík

Košík je prázdný

Napište nám

... nebo na email: hifiporadna (zavináč) hifiporadna.cz

Novinky v Hi-Fi marketu

 •  Sledujte Novinky, Zprávy & Tipy na našem Facebooku!

Sledujte naše Novinky na Facebooku

Newsletter - odběr novinek

Doprava na Slovensko