Jak správně pečovat o sluchátka?

Autor článku: AVmania.cz (květen 2014)

Chcete, aby vaše sluchátka sloužila co nejdéle? Pokud jim budete věnovat patřičnou péči, prodloužíte jejich životnost. Sluchátka spadají do kategorie tzv. spotřebního zboží, resp. spotřební elektroniky. Z obsahu pojmu spotřební vyplývá, že se jedná o zboží podléhající spotřebě nebo opotřebení (sluchátka se budou z čistě jazykového hlediska spíše opotřebovávat než spotřebovávat).
Podle druhu zboží pak jde o opotřebení krátkodobé, střednědobé či dlouhodobé povahy. Je nepochybné, že pokud věnujete úsilí, čas a peníze k výběru nového reprodukčního pomocníka, budete od něj očekávat reciprocitu v podobě kvality a dlouhodobé funkčnosti. Kvalitu reprodukce, izolační schopnosti a komfort přímo ovlivníte správným postupem při hledání nových sluchátek; dlouhodobou funkčnost ale před koupí přímo ovlivníte pouze částečně (volbou ověřeného modelu).
 
Po zakoupení už tedy zbývá jediné. Správná péče.
 
Nejčastější závady
Ve sluchátkové komunitě nepatřím mezi úplné nováčky, rukama a ušima mi pár modelů již prošlo a sluchátkohodinami se mohu směle chlubit v množném čísle. Mám proto kromě cenných zkušeností i základní přehled o nejčastějších závadách, se kterýma se majitelé sluchátek skrze různé konstrukce a značky potýkají.
 
Pro účely článku zjednoduším dělení podle konstrukcí pouze na dvě kategorie. Sluchátka intraaurální (špunty – IEM, pecky) a sluchátka klasická (všechny ostatní - supraaurální, circumaurální, s týlním mostem, hlavovým atd.).
 
Obecně nejrozšířenější, možná lépe řečeno nejdiskutovanější závadou bez ohledu na konstrukci, je závada známá jako nehraje sluchátko. Příčin se nabízí hned několik. Jednak může dojít k poškození měnícího ústrojí jako následku únavy materiálu, výrobní vady nebo nenechavých rukou, které si hrají s volume kolečkem na výkonném zesilovači. Jednak může dojít k poškození cesty, po níž by měl pobíhat zvukový signál ze zdroje zvuku – k porušení „aktivní“ části přívodního kabelu.
 
S popisovanou vadou částečně souvisí vada jedno sluchátko hraje slaběji. Nepříjemnost v podobě snížení intenzity produkovaného zvuku z jednoho měniče (často doprovázená změnou frekvenční charakteristiky) patří k negativním vlastnostem především intraaurální konstrukce. Příčinou je ucpání ochranné mřížky (kovové, textilní,…) dutého vodiče zvuku a to nejčastěji ušním mazem.
 
Sluchátko drnčí. Závada se může vyskytnout jak u klasických tak u intraaurální sluchátek.Opět lze vyjmenovat několik příčin, jež se budou týkat vady měniče z rozličných důvodů a výčtem lze dojít např. až k poškození membrány. Původce je však často prostší – vlas, který se dostane přes ochrannou vrstvu (nejčastěji textilie, molitan,…) až k měnícímu ústrojí, se při pohybu membrány rozvibruje a činí zvukovou neplechu.
 
Další závady se netýkají přímo reprodukční činnosti. Jde o poškození konstrukce – nalomení či úplné zlomení mostu, praskliny plastových částí, „ochození“ kloubových míst. Dále lze zmínit běžné opotřebení v podobě ušpinění, roztrhání molitanových, velurových, kožených, koženkových, gumových,… nástavců. Ztrácí se původní barvy, matné nástřiky lesknou. Pokračujte dle svých zkušeností.
 
Zásady správné péče
Přeskočím krok výběru těch pravých (kvalitních) sluchátek a budu předpokládat, že člověk, který čte tyto řádky, zná i řádky věnované osobám teprve hledajícím (Svět sluchátek – vybíráme si ta pravá). Současně má načtené testy a ví tedy, jakým výrobkům se vyhnout úplně, případně na co si u toho kterého modelu dát pozor (podceněný přívodní kabel, náchylná místa u konektoru)a zakoupí kvalitní výrobek.
 
Níže uvedené zásady sice platí pro všechny modely všech výrobců, nicméně u některých i přes maximálně vynaložené úsilí nebudou nic platné. Zdravě uvažující jedinec nemůže očekávat, že špunty za 50 Kč vydrží totéž co špunty za 5000 Kč. Správná péče může prodloužit dobu, po kterou budete sklízet a užívat plody moderní technologie, ale nikdy nezaručí, že tu dobu prodlouží nekonečně.
 
Přístup k péči o sluchátka se bude více či méně lišit s ohledem na konstrukci. Jinak se posluchač bude chovat ke špuntům, jinak ke klasickým typům. A úplně jinak k typům s vražednou pořizovací cenou.
 
Ochrana přívodního kabelu 
Jak jsem uvedl výše, nejrozšířenější vadou je ztráta reprodukce z jednoho (nebo obou) měničů (pominu nyní víceměničové modely, zkrátka přestane hrát jedna nebo obě strany). Výrobní vadu a únavu materiálu v měničích neovlivníte. Můžete ale významně snížit další příčinu v podobě poškození přívodního kabelu – to ostatně trápí většinu uživatelů bez ohledu na konstrukci.
 
Nejnamáhanějšími místy jsou vstupy kabelu do těla sluchátek a místo těsně za konektorem. Především druhé ze jmenovaných trpí, využíváte-li přenosný přehrávač. Pokud není jiné možnosti, než nosit přehrávač v kapse, mějte ho umístěný vždy tak, aby byl „elkový“ konektor a přívodní kabel v rovnoběžném směru s hranou přehrávače.
 
Nijak ho nevylamujte do nepřirozené polohy. Je-li konektor klasický rovný, přehrávač v kapse umístěte tak, aby byl konektor na horní straně a nikoli naopak – tam by docházelo k nepříjemnému zlomu. Špunty z ucha vyndávejte za jejich těla, klasická sluchátka chycením za most nebo mušle; nezkoušejte sundávání taháním za kabel - nevydrží to do nekonečna.
 
V žádném případě přívodní kabel nemuchlejte do těžce rozmotatelné změti. Při opakovaném rozmotávání pak dochází k velkému namáhání a snižuje se účinnost povrchové ochrany. Ideální skladování je umístění na stůl (do šuplete) tak, aby kabel ležel co nejvolněji. Pro transport využijte přepravní pouzdra – do nich musíte kabel zpravidla smotávat. Čiňte tak opatrně, klubko neutahujte a nelamte konektor do přirozené polohy. Nevhodným pouzdrům (sluchátka tam musíte vyloženě cpát) se raději zcela vyhněte a využijte pouze ručního uspořádání kabelu s minimem zlomů.
 
Kabel veďte pod oblečením, zabráníte nechtěným škubnutím, když někde omylem kabel zaháknete. Pokud máte více vrstev, tak ne úplně na těle, ale třeba mezi košilí a svetrem. V horkém počasí a při sportu dochází ke zvýšené potivosti. Pot může poškozovat povrch přívodního kabelu (ztráta pružnosti – tvrdne).
 
Agresivita potu je individuální, stejně jako vliv potu na odlišné materiály (některé jsou odolnější jiné méně). Musíte zjistit, zda pot působí změny na přívodním kabelu. Zjistíte-li, že ano (změna povrchu, barvy), raději riskujte možnost zachycení (dbejte přesto vyšší opatrnosti) a kabel veďte na oblečení, než změnu vlastností materiálu a s tím související zvýšení rizika zlomení.
 
Není snad třeba zdůrazňovat, abyste se vyhnuli přejížděním kabelu kolečkem židle nebo napodobování kovboje točícího lasem.
 
Čistící techniky
Na sluchátka působí velké množství okolních vlivů způsobujících změnu povrchových i vnitřních vlastností. Klasická sluchátka bývají často, jsou-li vystavena na odiv, pokryta prachem, který má bohužel tendenci úspěšně ulpívat na náušníkách z textilních materiálů. Intraaurální typy zase při nasazování opakovaně stírají ušní maz ze stěn zvukovodů, čímž dochází k ucpávání ochranné vrstvy (mřížky, filtrů).
 
Nejprve ke klasickým typům. Prach pravidelně – podle potřeby - odstraňujte. Ideální je nejprve zkusit sluchátka ofouknout, zbylé částečky prachu pak otřít jemným suchým hadříkem. Pravděpodobně se tímto stylem nepodaří prach zcela dostat z velurových, alcantarových (a podobných) náušníků. Na ně použijte lehce navlhčený jemný hadřík a opatrně krouživým pohybem otírejte, dokud nebudou čisté. V žádném případě nevyužívejte agresivní čisticí prostředky, kartáčky nebo vysavač (za vysavač by vám membrána nepoděkovala). Při troše trpělivosti dojde k úplnému očištění popsaným neinvazivním způsobem a navíc nezpůsobíte více škody než užitku.
 
Špuntové typy nebude ani tak trápit prach, jako zmíněný ušní maz. K čištění by mělo docházet z preventivních důvodů častěji. Měly by se čistit jak nástavce, tak krycí mřížka. Není hygienické nástavce povalovat po místnosti, v tašce, v kapse a pak si je dát do ucha. Ale ani opačně to nezní moc sympaticky – nástavce, na kterých se zachytí ušní maz, otírat o vnitřek kapes, tašek atd.
 
Je-li gumový nástavec ušpiněný a mastný, použijte mýdlovou vodu a v ní ho vykoupejte. Poté důkladně opláchněte čistou vodou a suchým hadříkem vysušte. Podle potřeby opakujte, dokud nebude zcela čistý. Nástavce vyrobené z jiných materiálů (rozličné pěny) otírejte nejprve suchým jemným hadříkem, nepomáhá-li, citlivě využijte navlhčení. Rozhodně je nekoupejte, mohlo by dojít k poškození vlastností nástavce. Podobně se postupuje v případě pecek samozřejmě s příslušnými výjimkami plynoucími z konstrukce.
 
V rámci čistění nástavců jednou za čas věnujte pozornost také krycí mřížce, resp. vnější části dutého vodiče zvuku. Nepoužívejte vodu ale Isopropanol. Namočte vatovou tzv. ušní tyčinku v Isopropanolu a opatrně stírejte ušní maz z krycí mřížky. Následně totéž opakujte s ve vodě navlhčeným hadříkem (zabraňte přímému kontaktu měničů s vodou). Tím zabráníte vzniku závady, jež se projeví poklesem hlasitosti a změny frekvenční charakteristiky. Některé typy mají výměnné textilní filtry, nepomůže-li vyčištění, musíte zakoupit filtry nové.
 
Občas je nutné u sluchátek supraaurálních a circumaurálních odstranit vlasy, které částečně vyčnívají v ochranné vrstvě a částečně v měnící oblasti, kde negativně ovlivňují zvukové vlastnosti (viz výše). Využijte pinzetu a trčící vlasy postupně odstraňte. Jestliže se to nepovede dokonale a sluchátka jsou stále v záruce, neoperujte a reklamujte. V opačném případě nezbude, než mušli otevřít a zbylé vlasy posbírat. Operace by se mohla lehce změnit v pitvu, proto se nejprve poraďte na našem diskuzním fóru, jakým způsobem vhodně u konkrétního modelu postupovat.
 
Patero zásad
 
  1. Sluchátka jsou, i když existují výjimky v podobě odolných profesionálních modelů, poměrně křehká. Zabraňte pádům. Nepoužívejte nepřiměřenou sílu při manipulaci.
  2. Omezte pobyt sluchátek v náročných podmínkách jako je prostředí se značně vysokou nebo nízkou teplotou a prostředí s nadměrnou vlhkostí. Pobyt sice mohou vydržet a to dokonce bez změny vlastností, životnost tím ale zcela jistě neprodloužíte.
  3. Dbejte zvýšené pozornosti na nejrizikovější místa, tedy na přívodním kabelu místu za konektorem a místům při vstupu do mušlí, resp. těl špuntů. Přívodní kabel nemuchlejte, netahejte za něj a nepřejíždějte ho.
  4. Pravidelně sluchátka čistěte. Klasická odprašujte, případně podle potřeby otřete jemným hadříkem náušníky. Nástavce intraaurálních podle materiálu buď omývejte, nebo citlivě otírejte.
  5. Nezkoušejte měniče (především ty s vysokou citlivostí a nízkou impedancí) potrápit vysokou zátěží. Jedno zkušební otočení volume kolečka prudce doprava může znamenat nevratné narušení funkce měničů, nebo dokonce okamžitou smrt.
 
A na závěr
Popsané zásady správné péče někteří z vás jistě znají a využívají, nicméně věřím, že se najdou i tací, co se ke sluchátkám chovají způsobem, jenž životnost neprodlužuje, ale naopak zkracuje a přesto se diví, proč už zase to jedno sluchátko nehraje. Pomůže-li článek k záchraně nebo alespoň zvýšení počtu sluchátkohodin byť jediných sluchátek, budu to považovat za úspěšné splnění účelu.
 
== iNFO ==


Doprava zdarma

Váš košík

Košík je prázdný

Napište nám

... nebo na email: hifiporadna (zavináč) hifiporadna.cz

Novinky v Hi-Fi marketu

  •  Sledujte Novinky, Zprávy & Tipy na našem Facebooku!

Sledujte naše Novinky na Facebooku

Newsletter - odběr novinek

Doprava na Slovensko